Châm Ngôn 14:12

Châm Ngôn 14:12 KTHD

Con đường bạn chọn có vẻ phải, nhưng cuối nẻo đường là hố diệt vong.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share