Châm Ngôn 14:1

Châm Ngôn 14:1 KTHD

Người nữ khôn ngoan xây dựng cửa nhà, đàn bà khờ dại vung tay hủy phá.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share