Châm Ngôn 13:7

Châm Ngôn 13:7 KTHD

Có người tỏ vẻ giàu mà chẳng có chi; có người làm bộ nghèo mà giàu nứt vách.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share