Châm Ngôn 13:6

Châm Ngôn 13:6 KTHD

Đức công chính bảo vệ người ngay thẳng, tội lỗi luôn tiêu diệt bọn tà tâm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Châm Ngôn 13:6

Share