Châm Ngôn 13:4

Châm Ngôn 13:4 KTHD

Người làm biếng mong muốn mà chẳng được, người siêng năng ước gì có nấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share