Châm Ngôn 13:3

Châm Ngôn 13:3 KTHD

Người tự chủ biết hãm cầm miệng lưỡi; người hở môi gặt lấy thất bại hoài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Châm Ngôn 13:3

Share