Châm Ngôn 13:24

Châm Ngôn 13:24 KTHD

Ai kiêng roi vọt ghét con trai mình, người biết thương con không quên sửa trị nó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share