Châm Ngôn 13:21

Châm Ngôn 13:21 KTHD

Tai họa đuổi theo người gian ác, phước hạnh bám sát người thiện lành.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share