Châm Ngôn 13:19

Châm Ngôn 13:19 KTHD

Ước muốn thành công làm linh hồn khoan khoái, vì vậy, người ác bám chặt lấy ước muốn lầm sai.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share