Châm Ngôn 13:15

Châm Ngôn 13:15 KTHD

Lương tri đem lại lòng mến phục; nhưng đường xảo trá dẫy đầy gian nan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm Ngôn 13:15