YouVersion Logo
Search Icon

Áp-đia 1

1
1Đây là khải tượng của Chúa Hằng Hữu Chí Cao hiển lộ cho Áp-đia thấy về xứ Ê-đôm.
Loan Báo Đoán Phạt Ê-đôm
Chúng tôi đã nghe một sứ điệp từ nơi Chúa Hằng Hữu rằng
một sứ giả được sai đến với các dân tộc và kêu gọi:
“Hãy vùng dậy, hỡi mọi người!
Chúng ta hãy đem quân tấn công Ê-đôm!”
2Chúa Hằng Hữu phán về Ê-đôm:
“Ê-đôm, Ta sẽ làm cho ngươi nhỏ bé giữa các nước;
ngươi sẽ bị mọi người khinh rẻ.
3Vì kiêu ngạo nên ngươi đã tự lừa dối mình
vì ngươi ở giữa những vầng đá
và nhà ngươi trên núi cao.
Ngươi khoác lác hỏi rằng:
‘Ai có thể xô ta xuống đất được?’
4Dù ngươi bay cao như đại bàng
và làm tổ giữa các ngôi sao,
Ta cũng xô ngươi xuống.”
Chúa Hằng Hữu phán vậy.
5“Dù bọn trộm cướp xông vào giữa đêm và cướp bóc ngươi,
(thảm họa nào đang chờ ngươi!),
chúng cũng không lấy sạch tất cả.
Dù bọn ăn cắp vào càn quét vườn nho ngươi,
chúng cũng để sót vài chùm cho người nghèo.
Nhưng kẻ thù ngươi thì quét sạch ngươi!
6Mọi góc xó và ngõ ngách của Ê-sau
sẽ bị lục soát rất kỹ.
Tất cả các bảo vật cất giấu đều bị khám phá và cướp hết.
7Tất cả nước đồng minh ngươi sẽ phản bội ngươi.
Chúng sẽ đuổi dân ngươi ra khỏi đất nước ngươi.
Chúng hứa hẹn cho ngươi được bình an
nhưng trong lòng thì âm mưu lừa gạt và tiêu diệt ngươi.
Những bạn ngươi tin cậy sẽ gài bẫy hại ngươi,
ngươi chẳng hề hay biết.
8Trong ngày ấy, sẽ không một người khôn ngoan nào
còn lại trong cả xứ Ê-đôm,”
Chúa Hằng Hữu phán vậy.
“Vì trên các núi của Ê-sau
Ta sẽ tiêu diệt những người có tri thức.
9Các dũng sĩ can trường của Thê-man
sẽ hoang mang sợ hãi,
và mọi người trên núi Ê-sau
đều sẽ bỏ mạng trong cuộc tàn sát.”
Lý Do Trừng Phạt Ê-đôm
10“Vì ngươi đã đối xử tàn bạo
với anh em ngươi là Gia-cốp,
nên ngươi bị sỉ nhục
để rồi bị loại trừ vĩnh viễn.
11Khi họ bị quân địch xâm lăng,
ngươi chỉ đứng từ xa, không chịu giúp đỡ họ.
Quân ngoại xâm lấy đi mọi tài sản của họ
và bắt thăm chia đất trong Giê-ru-sa-lem,
còn ngươi thì hành động như kẻ thù của Ít-ra-ên.
12Lẽ ra, ngươi không nên nhìn hả hê
khi chúng lưu đày anh em ngươi đến những xứ xa xôi.
Ngươi không nên reo mừng
khi người Giu-đa chịu bất hạnh như vậy.
Ngươi không nên há miệng tự cao
trong ngày nó bị hoạn nạn.
13Lẽ ra, ngươi không nên tước đoạt đất của Ít-ra-ên
khi họ đang chịu tai ương như thế.
Ngươi không nên hả hê nhìn họ bị tàn phá
khi họ đang chịu khốn khó.
Ngươi không nên chiếm đoạt tài sản của họ
trong ngày họ đang chịu tai họa.
14Lẽ ra, ngươi đừng chặn các thông lộ
để giết các đào binh.
Ngươi không nên bắt những người sống sót
và giao nạp họ trong ngày đại họa.”
Ê-đôm bị Hủy Diệt, Ít-ra-ên Được Phục Hồi
15“Ngày đã gần kề khi Ta, Chúa Hằng Hữu,
sẽ xét xử mọi dân tộc vô thần.
Ngươi đối xử với Ít-ra-ên thể nào,
người ta sẽ đối xử với ngươi thể ấy.
Tất cả việc làm gian ác của ngươi
sẽ bị báo trả đích đáng trên đầu người.
16Ngươi đã nhai nuốt dân Ta
trên núi thánh Ta thể nào,
thì ngươi và các dân tộc chung quanh
cũng sẽ nhai nuốt hình phạt mà Ta đổ trên ngươi.
Đúng vậy, tất cả dân tộc sẽ uống và say khướt
rồi biến mất khỏi lịch sử.”
17Nhưng Núi Si-ôn sẽ là nơi trú ẩn cho người chạy trốn;
núi ấy sẽ được thánh hóa.
Và nhà Gia-cốp sẽ trở lại
để được nhận sản nghiệp mình.
18Nhà Gia-cốp sẽ thành đám lửa
và Ê-sau sẽ như cánh đồng rơm khô héo.
Con cháu Giô-sép sẽ thành ngọn lửa
ầm ầm băng qua đồng, thiêu đốt mọi thứ.
Nhà Ê-sau sẽ không có một người nào sống sót.
Ta, Chúa Hằng Hữu, đã phán vậy!
19Dân Ta đang sống tại Nê-ghép
sẽ chiếm giữ các núi của Ê-sau.
Những người sống tại Sơ-phê-la
sẽ trấn đóng đất Phi-li-tin
và sẽ chiếm giữ các đồng ruộng Ép-ra-im và Sa-ma-ri.
Và những người Bên-gia-min
sẽ được đất Ga-la-át.
20Những người bị lưu đày của Ít-ra-ên sẽ trở về vùng đất của họ
và chiếm giữ vùng duyên hải Phê-nê-nia#20 Nt xứ người Ca-na-an cho đến tận Sa-rép-ta.
Những tù nhân từ Giê-ru-sa-lem bị lưu đày tại Sê-pha-rát
sẽ trở về nhà và tái thiết các làng mạc của Nê-ghép.
21Những người được giải cứu sẽ lên Núi Si-ôn trong Giê-ru-sa-lem
để cai quản khắp núi đồi Ê-sau.
Và vương quốc ấy sẽ thuộc về Chúa Hằng Hữu.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy