Dân Số Ký 27:16

Dân Số Ký 27:16 KTHD

“Lạy Chúa Hằng Hữu, là Chúa của linh hồn mọi người, xin chỉ định một người thay con lãnh đạo dân chúng
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share