Na-hum 1:8

Na-hum 1:8 KTHD

Nhưng đối với người nghịch thù, Ngài sẽ giáng lụt lội tràn lan quét sạch chỗ họ ở và rượt đuổi họ vào bóng tối.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share