Na-hum 1:6

Na-hum 1:6 KTHD

Trước cơn thịnh nộ Ngài, ai còn đứng vững? Ai chịu nổi sức nóng của cơn giận Ngài? Sự thịnh nộ Ngài đổ ra như lửa; Ngài đập các vầng đá vỡ tan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share