Na-hum 1:2

Na-hum 1:2 KTHD

Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời kỵ tà và báo trả xứng đáng. Ngài báo trả người chống nghịch và trút cơn thịnh nộ trên kẻ thù!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share