Na-hum 1:10

Na-hum 1:10 KTHD

Vì chúng vướng vào gai nhọn, say sưa như lũ nghiện rượu, nên sẽ bị thiêu hủy như rơm khô.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share