Mi-ca 7:7

Mi-ca 7:7 KTHD

Riêng tôi, tôi ngưỡng vọng Chúa Hằng Hữu. Tôi chờ đợi Đức Chúa Trời giải cứu tôi, Đức Chúa Trời tôi sẽ nghe tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share