Mi-ca 7:3

Mi-ca 7:3 KTHD

Tay chúng thành thạo làm việc gian ác! Các quan quyền đều đòi ăn hối lộ. Bậc lãnh đạo chẳng còn che giấu tham vọng của họ; tất cả đều toa rập nhau chà đạp công lý.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share