Mi-ca 7:20

Mi-ca 7:20 KTHD

Chúa sẽ tỏ lòng thành tín và lòng thương xót với chúng con, như lời Ngài đã hứa với tổ tiên chúng con là Áp-ra-ham và Gia-cốp từ những ngày xa xưa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share