Mi-ca 7:16

Mi-ca 7:16 KTHD

Các nước sẽ ngạc nhiên về những việc Chúa Hằng Hữu đã làm cho ngươi. Chúng sẽ hổ thẹn về sức lực chẳng bao nhiêu của chúng. Chúng sẽ che miệng như bị câm và bịt tai để không nghe được gì chung quanh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share