Mi-ca 7:15

Mi-ca 7:15 KTHD

Chúa Hằng Hữu đáp: “Ta sẽ cho họ thấy những việc diệu kỳ như Ta đã làm khi Ta giải cứu ngươi ra khỏi Ai Cập.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share