Mi-ca 7:13

Mi-ca 7:13 KTHD

Nhưng đất này sẽ hoang tàn vì hậu quả những việc ác dân nó đã làm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share