Mi-ca 7:1

Mi-ca 7:1 KTHD

Khốn nạn cho tôi! Tôi như người đi hái trái sót lại sau mùa thu hoạch nhưng không tìm được gì để ăn. Không một chùm nho nào hay trái vả non nào để dằn cơn đói.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share