Mi-ca 6
KTHD
6
Chúa Hằng Hữu Buộc Tội Dân Ít-ra-ên
1Bây giờ hãy nghe lời Chúa Hằng Hữu phán dạy:
“Hãy đứng ra và trình bày bản cáo trạng chống nghịch Ta.
Hãy để các núi và các đồi nghe những gì ngươi phàn nàn.
2Bây giờ, hỡi các núi, hãy nghe bản cáo trạng của Chúa Hằng Hữu!
Chúa có lời buộc tội dân Ngài.
Ngài sẽ khởi tố Ít-ra-ên.
3Dân Ta ơi, Ta đã làm gì cho ngươi?
Ta đã làm phiền ngươi những gì?
Hãy trả lời Ta!
4Vì Ta đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập,
chuộc ngươi khỏi ách nô lệ.
Ta đã sai Môi-se, A-rôn, và Mi-ri-am cứu giúp ngươi.
5Dân Ta ơi, hãy nhớ lại mưu độc của Ba-lác, vua Mô-áp
và lời nguyền rủa của Ba-la-am, con Bê-ô.
Hãy nhớ lại hành trình của ngươi từ Si-tim đến Ghinh-ganh,
khi Ta, Chúa Hằng Hữu, đã làm mọi điều
để dạy ngươi về đức thành tín của Ta.”
6Chúng ta sẽ đem gì đến chầu Chúa Hằng Hữu?
Chúng ta sẽ dâng lên Ngài tế lễ gì?
Chúng ta có thể quỳ lạy trước mặt Đức Chúa Trời
với tế lễ là con bê một tuổi không?
7Chúng ta có thể dâng lên Ngài hàng nghìn chiên đực
hay hàng vạn suối dầu ô-liu không?
Chúng ta có thể dâng con trưởng nam
hoặc tế lễ bằng sinh mạng con cái để chuộc tội không?
8Không, hỡi con dân, Chúa Hằng Hữu đã dạy ngươi điều thiện,
và đây là điều Ngài yêu cầu:
Hãy làm điều công chính, yêu mến sự nhân từ,#6:8 Nt yêu ân phước
và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi.
Tội Lỗi và Hình Phạt của Ít-ra-ên
9Nếu là người khôn ngoan hãy kính sợ Chúa Hằng Hữu!
Tiếng Ngài phán với dân trong Giê-ru-sa-lem:
“Đội quân hủy diệt đang tiến đến;
do Chúa Hằng Hữu đã sai chúng.
10Ta sẽ nói gì về nhà của người ác
đầy dẫy của cải bất chính?
Còn những cây cân#6:10 Nt ê-pha non bị rủa sả gian lận đáng rủa sả thì sao?
11Làm sao Ta có thể tha những người dùng cân gian lận
với những quả cân non?
12Bọn nhà giàu các ngươi đầy hung ác và bạo lực.
Dân chúng ngươi lừa bịp
với miệng lưỡi tráo trở lừa gạt.
13Bởi vậy, Ta bắt đầu đánh phạt ngươi!
Ta sẽ làm cho ngươi tiêu điều vì tội lỗi ngươi.
14Ngươi sẽ ăn nhưng không đủ thực phẩm.
Cái đói dằn vặt ngươi thường xuyên.
Ngươi cất giấu của cải
nhưng không giữ được.
Còn những gì ngươi giữ được
thì Ta sẽ giao cho người chiến thắng#6:14 Nt lưỡi gươm ngươi.
15Ngươi sẽ gieo nhưng không được gặt.
Ngươi sẽ ép dầu nhưng không được hưởng.#6:15 Nt xức
Ngươi sẽ ép rượu nho nhưng không được uống.
16Ngươi chỉ giữ luật gian ác của Vua Ôm-ri;
ngươi chỉ theo gương gian tà của Vua A-háp!
Vậy nên, Ta sẽ làm cho ngươi bị mọi người ghê tởm,
dân ngươi làm trò cười cho thiên hạ.#6:16 Nt huýt gió
Ngươi sẽ chuốc lấy sỉ nhục của dân Ta.”

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.

Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại