Mi-ca 2:9

Mi-ca 2:9 KTHD

Các ngươi đuổi những quả phụ của dân Ta ra khỏi căn nhà họ ưa thích, và tước đoạt tất cả những gì Ta dành cho các trẻ con côi cút.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share