Mi-ca 2:8

Mi-ca 2:8 KTHD

Mới hôm qua, dân Ta nổi dậy chống lại Ta như kẻ thù! Các ngươi lột áo ngoài của khách qua đường thật tàn nhẫn như lính trận trở về.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share