Mi-ca 2:10

Mi-ca 2:10 KTHD

Hãy vùng dậy! Ra đi! Đây không còn là đất và nhà của các ngươi, vì đất này bị tiêu diệt vì băng hoại và nhơ bẩn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share