Mi-ca 2:1

Mi-ca 2:1 KTHD

Khốn cho những người thức đêm, để mưu đồ tội ác trên giường. Vừa hừng đông các ngươi liền thi hành quỷ kế, chỉ vì các ngươi có quyền hành trong tay.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share