Ma-thi-ơ 17:5

Ma-thi-ơ 17:5 KTHD

Khi Phi-e-rơ đang nói, một đám mây sáng chói bao phủ mọi người, và từ trong mây có tiếng phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta, làm hài lòng Ta hoàn toàn! Mọi người phải nghe lời Con.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share