Ma-thi-ơ 17:27

Ma-thi-ơ 17:27 KTHD

Nhưng chúng ta không muốn để người ta phiền lòng, bây giờ con hãy ra biển câu cá. Được con cá đầu tiên, con banh miệng nó sẽ thấy một đồng bạc. Con lấy đồng bạc đó đem đóng thuế cho Ta với con.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share