Ma-thi-ơ 17:17

Ma-thi-ơ 17:17 KTHD

Chúa Giê-xu trách: “Những người ngoan cố hoài nghi kia, Ta phải ở với các anh bao lâu nữa? Phải chịu đựng các anh cho đến bao giờ? Đem ngay đứa bé lại đây!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share