Ma-thi-ơ 17:14

Ma-thi-ơ 17:14 KTHD

Dưới chân núi, một đoàn dân đông đang chờ đợi Chúa. Một người bước tới, quỳ xuống trước mặt Ngài
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share