Ma-la-chi 4:2

Ma-la-chi 4:2 KTHD

Nhưng đối với những người kính sợ Danh Ta, Mặt Trời Công Chính sẽ mọc lên, trong cánh Ngài có quyền năng chữa bệnh. Các ngươi sẽ bước đi, nhảy nhót như bò con vừa ra khỏi chuồng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share