Lu-ca 20:9

Lu-ca 20:9 KTHD

Chúa Giê-xu kể câu chuyện này cho dân chúng: “Người kia trồng một vườn nho, cho đầy tớ mướn, rồi đi xa một thời gian khá lâu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share