Lu-ca 20:45

Lu-ca 20:45 KTHD

Khi dân chúng đang lắng nghe, Chúa nói với các môn đệ
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share