Lu-ca 20:42

Lu-ca 20:42 KTHD

Vì chính Đa-vít đã viết trong Thi Thiên: ‘Chúa Hằng Hữu phán bảo Chúa tôi: Hãy ngồi bên phải Ta
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share