Lu-ca 20:41

Lu-ca 20:41 KTHD

Chúa Giê-xu hỏi họ: “Tại sao người ta nói Đấng Mết-si-a thuộc dòng dõi Đa-vít?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share