Lu-ca 20:33

Lu-ca 20:33 KTHD

Đến ngày sống lại, người phụ nữ đó sẽ làm vợ ai? Vì cả bảy người đều đã cưới nàng!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share