Lu-ca 20:26

Lu-ca 20:26 KTHD

Thế là âm mưu gài bẫy Chúa trước công chúng bị thất bại. Sững sờ vì câu trả lời của Chúa, họ cứng miệng không biết nói gì.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share