Lu-ca 20:18

Lu-ca 20:18 KTHD

Ai ngã vào tảng đá sẽ bị tan xác, còn tảng đá ấy rơi nhằm ai, sẽ nghiền họ ra bụi.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share