Lu-ca 16:18

Lu-ca 16:18 KTHD

Thí dụ, một người ly dị vợ, rồi cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình, còn ai cưới đàn bà bị chồng ly dị cũng phạm tội ngoại tình.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share