Ai Ca 1:4

Ai Ca 1:4 KTHD

Những con đường về Si-ôn than khóc, vì không bóng người trong ngày trẩy hội. Cửa thành hoang vu, các thầy tế lễ thở than, những trinh nữ kêu khóc— số phận nàng toàn là cay đắng!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share