Ai Ca 1:18

Ai Ca 1:18 KTHD

Giê-ru-sa-lem nói: “Chúa Hằng Hữu là công chính, vì tôi đã phản nghịch Ngài. Hãy lắng nghe, hỡi các dân tộc; hãy nhìn cảnh đau khổ và tuyệt vọng của dân tôi, vì các con trai và các con gái tôi đều bị bắt đi lưu đày biệt xứ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Ai Ca 1:18