Giô-suê 4:2

Giô-suê 4:2 KTHD

“Hãy chọn mười hai người từ mười hai đại tộc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share