Giô-suê 4:1

Giô-suê 4:1 KTHD

Khi toàn dân qua khỏi Giô-đan, Chúa Hằng Hữu phán dạy Giô-suê
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share