Gióp 42:16

Gióp 42:16 KTHD

Gióp còn sống thêm 140 năm nữa, ông được thấy đến đời con, cháu, chắt, chít, tức đến thế hệ thứ tư.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share