Gióp 42:15

Gióp 42:15 KTHD

Trong khắp vùng, không có ai đẹp bằng ba cô con gái của Gióp. Gióp cho ba con gái hưởng gia tài sản nghiệp như các con trai.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share