Gióp 4:7

Gióp 4:7 KTHD

Hãy dừng lại và suy nghĩ! Có người vô tội nào bị chết mất không? Có ai vô tội mà bị hư vong? Có khi nào người công chính bị hủy diệt?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share