Gióp 4:4

Gióp 4:4 KTHD

Lời anh nói đã nâng đỡ người bị vấp ngã; anh đã làm vững mạnh những đầu gối run rẩy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share