Gióp 4:3

Gióp 4:3 KTHD

Bấy lâu nay anh từng khuyên dạy nhiều người; anh đã giúp người yếu trở nên mạnh mẽ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share